Certificaten

Om borg te staan voor een betrouwbare financiële administratie werken wij volgens de NEN 4400:1-Norm. Deze norm wordt om de 6 maanden getoetst en daarmee voldoet onze organisatie aan alle eisen met betrekking tot de afdracht van loonheffingen, omzetbelasting en sociale lasten. Ook de controle op identiteit en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland, Wet Minimumloon en vakantietoeslag zijn vastgelegd in de norm.

In het kort over SNA-Keurmerk

SNA heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Met het laten uitvoeren van inspecties op basis van onze norm en het toekennen van het SNA-keurmerk geeft SNA hieraan invulling.

certificatie